Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Värmland Södra Råda Södra Råda gamla kyrkplats
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Nyare tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Medeltid
Event <context>
  • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Södra Råda gamla kyrkplats, Södra Råda, Gullspång, Värmland, Västra Götaland, Sverige.
  • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Södra Råda gamla kyrkplats, Södra Råda, Gullspång, Värmland, Västra Götaland, Sverige.
  • Gravaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Södra Råda gamla kyrkplats, Södra Råda, Gullspång, Värmland, Västra Götaland, Sverige.
  • Boplatsaktivitet 1500 - 2099 i Södra Råda gamla kyrkplats, Södra Råda, Gullspång, Värmland, Västra Götaland, Sverige.
Fyndplats<itemName>
Södra Råda gamla kyrkplats
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data