Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.),
Place <presPlaceLabel> Sverige Västmanland Västerås kv Johannes
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Nyare tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Nyare tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Okänd tid
Event <context>
 • Gravaktivitet i kv Johannes, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i kv Johannes, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i kv Johannes, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1500 - 2099 i kv Johannes, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Aktivitet 1500 - 2099 i kv Johannes, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
Fyndplats<itemName>
kv Johannes
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data