BILDER

gravhäll

Object

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
  • kistformad med runinskrift
Material<itemMaterial>
Sten
Sandsten
Technique <itemTechnique>
  • Huggen, Ristat
Keywords <itemKeyWord>
  • Jordfynd
sakord<itemName>
gravhäll
Subject <subject>
  • Cultural history
Classifikation <itemClassName>
  • Arkeologi (OU 172)
Collection <collection>
  • VGM Föremål
preciserat sakord <itemSpecification>
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Västergötlands museum
Link to source <url>

Teknisk data