BILDER

album, fotoalbum

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Sjöblom, Carl
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Title <itemTitle> Fotoalbum
Beskrivning <itemDescription>
  • Album 2 för bildsamling 0946. Innehåller 1-106. En pdf för ett av de fotoalbum som utgör samling 0946, Carl Sjöblom. Carl Sjöblom deltog bland annat i en expedition på 1920-talet till Kamtjatka (Kamchatka). Hans efterlevande har donerat arkivmaterial, foton och föremål till Etnografiska museet, inklusive det album som denna pdf illustrerar.
Bildarkivsamling / Beskriver <itemDescription>
Event <context>
  • Tillverkad av Sjöblom, Carl.
Keywords <itemKeyWord>
  • Karl Sjöblom
Typ av dokument<itemName>
album
fotoalbum
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
Bildarkivsamling / Beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data