BILDER

Stele, Relief

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Kaneberg, Ove
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> First Intermediate Period (c.2191-2061 BC)
Place <presPlaceLabel> Afrika, Egypten, Al Isawiyyah Sharq [?]
Description <itemDescription>
 • Funerary stele from the tomb of Temreri.
Inventory number <itemDescription>
Dimensions <itemDescription>
 • H. 55 cm, W. 64 cm, D. 12 cm.
Period, Swedish <itemDescription>
 • Första intermediet (ca.2191-2061 f Kr)
Publications <itemDescription>
 • Medelhavsmuseet, Bulletin I, 1961, s. 48 ff.
Utställning / ingår i <itemDescription>
Exhibition / Previously <itemDescription>
Country / Findspot <itemDescription>
Exhibition, Part of / Current <itemDescription>
 • New Egypt, 3, In the shadow of the pyramids
Exhibition, Part of / Previously <itemDescription>
 • Egyptian gallery 2, showcase 02:03
Description, Swedish <itemDescription>
 • Gravstele från Temreris grav.
Geographic name, alternative <itemDescription>
Geographic name, alternative / Swedish <itemDescription>
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Wångstedt, Sten V. (1961) "Einige ägyptische Grabdenkmäler" in Medelhavsmuseet Bulletin no 1 (1961), p. 42-54.
Exhibition, showcase / Current <itemDescription>
Egyptenutställningen 2014, English / Label <itemDescription>
 • During the First Intermediate Period, some of the refined craftsmanship tradition of Memphis was lost. Instead new local variations in style emerged. An example is this stele. It is not executed in th... Visa hela
Egyptenutställningen 2014, Swedish / Label <itemDescription>
 • Under Första intermediet gick en del av den förfinade hantverkstraditionen som hade utvecklats i Memfis förlorad. I stället uppkom nya lokala stilar. Ett exempel är denna stele. Den är inte utförd i s... Visa hela
Event <context>
 • Brukad First Intermediate Period (c.2191-2061 BC).
 • Funnen i Al Isawiyyah Sharq [?], Egypten, Afrika.
Material, engelska<itemMaterial>
Limestone
Stone
Material<itemMaterial>
Kalksten
Sten
Keywords <itemKeyWord>
 • First Intermediate Period (c.2191-2061 BC)
 • New Egypt
Measurements <itemMeasurement>
 • Height / Höjd: 55 cm.
 • Depth / Djup: 12 cm.
 • Width / Bredd: 64 cm.
Object, Swedish<itemName>
Stele
Relief
Object<itemName>
Stele
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventory number <itemNumber>
Egypt, Number in Exhibition <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data