BILDER

katalogkort, teckning

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. n:o 1645 Sam!. n:6 looi fAI Dep. n:o Föremål: Sp j ut • Med spets av: järn och me- tallbesiaget snidat skaft. 167,5 cm. långt. Insaml. av: .. P....Möller Är: Lokal:.... Afrika.. Stam: So ko 7 fbe9, ii. q7S) Utställt: Magasin: CSs Ru n't 72 . fa& K — 4'. Depon. • Byte till:• / Negat. n:o Teckn. n:o Skiopt. „ Kliché „ Tre, Pub!.: Möller, Page]., Gleerup: ,..,T4t. år i Kongo .sid.,77 GOT... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
teckning
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091222/File_02465 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data