BILDER

Human Nature, Hållbar konsumtion

Utställning

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om upphovsman saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Date <presTimeLabel> 2019-02-08
Place <presPlaceLabel> Världskulturmuseet, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Utställning som ska ta upp frågor kring hållbar konsumtion. Planerad att öppna på Världskulturmuseet, Göteborg 2019 och sedan flyttar den till Etnografiska museet, Stockholm 2020.
Event <context>
  • Producerades av Stammarnäs, Lena.
  • Tillverkades 2019-02-08 - i Världskulturmuseet, Göteborg.
Annat namn<itemName>
Hållbar konsumtion
Utställningsnamn<itemName>
Human Nature
Subject <subject>
  • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data