BILDER

Samlade berättelser - 1, Stories Collected - 1

Monterdel

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Beskrivning <itemDescription>
  • En monterdel i utställningen Tillsammans som öppnade 2015.
Anmärkning <itemDescription>
  • Ett föremål (0000.00.0284) byttes ut i utställningen december 2017 mot 1998.11.0323 i monterdelen Samlade Berättelser 1.
Beskrivning, engelska <itemDescription>
  • Choose a number to find out more about the objects.
Tillsammans, beskrivning <itemDescription>
  • Klicka på frågetecknen för att få reda på mer om föremålen.
Titel, engelska<itemName>
Stories Collected - 1
Titel<itemName>
Samlade berättelser - 1
Subject <subject>
  • Cultural history
Monterdel <itemNumber>
  • Tillsammans - Samlade berättelser 1
Tillsammans, nummer i utställningen <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data