BILDER

Bok

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Föremålsfoto Morgan Olsson/Blekinge museum
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1811
Place <presPlaceLabel> Tryckort: Jönköping
Title <itemTitle> Blm 8148 - Bok
Beskrivning <itemDescription>
  • Bok "Protocoller och handlingar, rörande ett emellan Hof-marskalken, Landshöfdingen och Riddaren af Kongl. Swärds-Orden, Herr Eric Johansson Boye och Norra Wedbo Härads-Rätt...". Halvfransk bindning, marmorerad.
    Gåva 1913 av konsul P Siegbahn, Ronneby.

Event <context>
  • Producerades 1811 - .
Titel<itemName>
Bok
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data