hejnum kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1029 - 1029
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Hejnum , Stift: Visby stift, Församling: Väskinde församling
Title <itemTitle> hejnum kyrka
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Väggarna och valven är invändigt i kyrkorummet och i sakristian putsade och vitkalkade. Koret täcks av ett kupolartat kryssvalv, långhuset av två. Sakristia och ringkammare täcks av vardera ett tunnvalv.

  Muralmålningar från medeltiden finns i kor- och långhusvalven, liljor över sakramentsskåp och piscinanisch samt på korets norra mur vid triumfbågsvederlaget. Ovan triumfbågen ett livsträd flanker...

  Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Torn - Västtorn, Kor - Smalare, Kor - Rakt, Torn - Väster, Sakristia - Norr, Kor - Öster
Takform <itemDescription>
Historik <itemDescription>
 • Omkring 1200 uppfördes en liten stenkyrka på platsen, med absidkor i öster och långhus i väster. Båda byggandskropparna dekorerades utvändigt med en rundbågefris med figurreliefer. Ett par decennier s... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan består av kor med sakristia, långhus och ett lågt torn i väster.

  Ytterväggar
  Väggarna är uppmurade av kalksten, tornet med fint huggna kvadrar och smala fogar. Långhusets stöds på norra sidan ...

  Visa hela
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Väskinde församling, Hejnum, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Nybyggnad 1029-01-01 e.Kr. - 1029-12-31 e.Kr. .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör 1180-01-01 e.Kr. - 1220-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1200-01-01 - 1229-12-31 .
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1200-01-01 - 1299-12-31 av Mikaelsmästaren.
 • Nybyggnad - Torn 1200-01-01 - 1230-12-31 av Botvid stenmästare.
 • Specifika inventarier - dopfunt 1200-01-01 - 1300-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad 1239-01-01 - 1239-12-31 .
 • Nybyggnad 1240-01-01 - 1259-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1330-01-01 - 1330-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1350-01-01 - 1350-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1393-01-01 - 1393-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1400-01-01 - 1499-12-31 av Passionsmästaren.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1440-01-01 - 1459-12-31 av Passionsmästaren.
 • Specifika inventarier - dopfunt 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1624-01-01 - 1624-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1685-01-01 - 1685-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1700-01-01 - 1730-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1704-01-01 - 1704-12-31 av Christian Lorenz Numens.
 • Fast inredning - predikstol 1704-01-01 - 1704-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1706-01-01 - 1706-12-31 av Abraham Beck.
 • Fast inredning - predikstol 1721-01-01 - 1721-12-31 av Jöns Wulff.
 • Specifika inventarier - altartavla 1738-01-01 - 1738-12-31 av Pehr Fjellström.
 • Specifika inventarier - altartavla 1738-01-01 - 1738-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1746-01-01 - 1746-12-31 .
 • Underhåll 1810-01-01 - 1810-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1859-01-01 - 1859-12-31 .
 • Ändring 1861-01-01 - 1861-12-31 .
 • Underhåll 1873-01-01 - 1873-12-31 .
 • Byggnadsarkeologisk undersökning 1914-01-01 - 1914-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1925-01-01 - 1925-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1927-01-01 - 1927-12-31 .
 • Underhåll 1948-01-01 - 1948-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1960-01-01 - 1960-12-31 av Erik Olsson.
 • Fast inredning - orgel 1968-01-01 - 1968-12-31 av John Grönvall Orgelbyggeri.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1977-01-01 - 1977-12-31 .
 • Ändring 1979-01-01 - 1979-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1988-01-01 - 1988-12-31 av Jan Utas.
 • Konservatorsarbeten 1992-01-01 - 1992-12-31 .
 • Underhåll 2007-01-01 - 2007-12-31 .
 • Ändring - restaurering 2011-01-01 - 2012-12-31 av Jan Utas.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Fasadmaterial lika med stommen, Puts - Sprit, Puts - Kalkputs, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Lertegel, enkupiga
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data