Litslena kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1199
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Enköping, Landskap: Uppland, Socken: Litslena , Stift: Uppsala stift, Församling: Villberga församling
Title <itemTitle> Litslena kyrka
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Invändigt har kyrkan en ljus och luftig karaktär med höga stjärnvalv. Valven är sekundärt tillkomna och bärs upp av profilerade valvknektar. Valven och väggarna domineras av kalkmålningarna tillkomna under 1400-talets tredje fjärdedel. Målningarna som framtogs 1948 är välbevarade och förekommer i hela kyrkorummet. Målningarna brukar hänföras till Mälardalsskolan. Golv i kor och mittgång är täckta ... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Litslena kyrka är en salkyrka byggd på 1300-talet. Det är en av de större medeltidskyrkorna i länet. Kyrkan hade sin föregångare i en romansk kyrka från 1100-talet vars murar utnyttjades när den befin... Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Fullbrett, Sakristia - Norr, Vapenhus - Söder, Vapenhus - Söder, Sakristia - Norr, Kor - Rakt, Kor - Öster
Takform <itemDescription>
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Den äldsta kyrkan hade ett västtorn som revs i samband med byggandet av den nya kyrkan. Grunden till tornet är fortfarande synlig framför kyrkans västra gavel. Murmaterialet är gråsten med tegel i fön... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Villberga församling, Litslena, Enköping, Uppland, Uppsala.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad 1175-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Korparti 1280-01-01 - 1319-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1280-01-01 - 1319-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1280-01-01 - 1319-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1300-01-01 - 1325-12-31 .
 • Nybyggnad 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, valvslagning 1450-01-01 - 1450-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1450-01-01 - 1475-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1642-01-01 - 1642-12-31 .
 • Ändring 1690-01-01 - 1690-12-31 .
 • Ändring 1741-01-01 - 1741-12-31 .
 • Ändring 1838-01-01 - 1838-12-31 .
 • Brand - delvis förstörd 1880-01-01 - 1880-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1881-01-01 - 1882-12-31 av Hjalmar Törnquist.
 • Fast inredning - altare 1941-01-01 - 1941-12-31 av John Österlund.
 • Ändring 1948-01-01 - 1948-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1952-01-01 - 1952-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1979-01-01 - 1979-12-31 av Karin Nordåker.
 • Fast inredning - bänkinredning 1994-01-01 - 1994-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Sprit, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt
Stomme<itemMaterial>
Murverk, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • ENKÖPING LITSLENA 3:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data