GRÖDINGE KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1000 - 1100
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm, Kommun: Botkyrka, Landskap: Södermanland, Socken: Grödinge , Stift: Strängnäs stift, Församling: Grödinge församling
Title <itemTitle> GRÖDINGE KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Rakt, Torn - Väster, Torn - Västtorn, Vapenhus - Söder, Kor - Öster, Sakristia - Norr, Torn - Väster, Kor - Öster, Kor - Rakt, Vapenhus - Söder, Sakristia - Norr
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan har ett rektangulärt långhus med rak avslutning i öster i höjd med koret, ett kvadratiskt torn i väster, sakristia i norr i vinkel med koret, samt vapenhus i söder i vinkel med tornet. Tornet ä... Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak, Lanternin, Huv, Sadeltak
Event <context>
 • Producerades i Församling: Grödinge församling, Grödinge, Botkyrka, Södermanland, Stockholm.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1000-01-01 e.Kr. - 1100-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1100-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Torn 1100-01-01 e.Kr. - 1219-12-31 .
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1219-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1300-01-01 - 1326-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1300-01-01 - 1326-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1313-01-01 - 1324-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1313-01-01 - 1326-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1313-01-01 - 1324-12-31 .
 • Valvslagning 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring - påbyggnad 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, takstol 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1520-01-01 - 1550-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1600-01-01 - 1600-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1655-01-01 - 1655-12-31 .
 • Specifika inventarier - altartavla 1659-01-01 - 1659-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1663-01-01 - 1663-12-31 av Jörgen Putensons änka.
 • Fast inredning - bänkinredning 1689-01-01 - 1689-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1700-01-01 - 1700-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1700-01-01 - 1700-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1758-01-01 - 1758-12-31 av Jakob Körner.
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1780-01-01 - 1780-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1792-01-01 - 1792-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1793-01-01 - 1793-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1796-01-01 - 1796-12-31 .
 • Specifika inventarier - altartavla 1796-01-01 - 1796-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1796-01-01 - 1796-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1798-01-01 - 1798-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1833-01-01 - 1833-12-31 av Pehr Zacharias Strand.
 • Specifika inventarier - altartavla 1860-01-01 - 1869-12-31 av Alexander Rudbeck.
 • Specifika inventarier - altartavla 1860-01-01 - 1860-12-31 av Alexander Rudbeck.
 • Teknisk installation - värme 1876-01-01 - 1876-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1919-01-01 - 1919-12-31 av Bergholtz gjuteri.
 • Underhåll - interiör 1924-01-01 - 1924-12-31 .
 • Underhåll - interiör 1939-01-01 - 1940-12-31 .
 • Teknisk installation - el 1940-01-01 - 1940-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1941-01-01 - 1941-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1956-01-01 - 1956-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1970-01-01 - 1970-12-31 .
 • Ändring - tilläggsisolering 1970-01-01 - 1979-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1982-01-01 - 1982-12-31 av I Albinsson.
 • Underhåll - exteriör 1990-01-01 - 1990-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät, Puts - Sprit, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar, Trä - Spån, sågat
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Tegel, Murverk - Natursten, Murverk
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Salkyrka
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Nuvarande kategorier<itemName>
Salkyrka
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • BOTKYRKA GRÖDINGE KYRKA 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data