Fossil åker

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Sävsjö, Småland, Hultsjö
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Röjder, I. 2011. Stockaryd, Hultsjö - Anderstorp och Nykulla. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftsetablering, Stockaryds och Hultsjö socknar i Sävsjö kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns... Visa hela
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Röjningsröseområde, 45x25 m (NÖ-SV), bestående av minst 4 röjningsrösen, 4-5 m diam och 0,3-0,5 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Påträffad vid särskild utredning 2011. (RAÄ dnr. 321-1711-2011)
Event <context>
  • Belägen i Hultsjö, Sävsjö, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Fossil åker
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Fossil åker
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data