BILDER

altarskåp,

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Lennart Karlsson, SHM
Copyright: <presImageCopyright> SHM
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Art
Date <presTimeLabel> 1500-talets första fjärdedel
Place <presPlaceLabel> Hälsingland Ljusdal
Anmärkning <itemDescription>
 • * mått exklusive sekundär predella; Antwerpens stämpel, en hand, finns på flera ställen i skåpet;
  1650 fullbordade Peter Olofsson en rustik kopia av skåpet som nu finns i Ovikens kyrka i Jämtland - jfr Höglund et al 1999

Färg <itemDescription>
 • skåpet fick ny polykromi 1773 i samband med att det monterades i en ny altaruppsättning - sannolikt gick flygelmålningarna förlorade vid samma tillfälle
Kondition <itemDescription>
 • god, få synliga skador - några händer och andra smärre detaljer rekonstruerade; flyglarna förlorade
Datering <itemDescription>
 • 1500-talets första fjärdedel
Verkstad <itemDescription>
Referens <itemDescription>
 • Andersson A, 1980. Medieval Wooden Sculpture in Sweden III. s 200 f, 213, 216
Referens <itemDescription>
 • Cornell H, 1918. Norrlands kyrkliga konst under medeltiden. s 198 ff
Referens <itemDescription>
 • Derveaux-van Ussel G, 1993. De Antwerpse retabels in Zweden Antwerpse retables Ed Nieuwdorp H. s 89
Referens <itemDescription>
 • Höglund E et al, 1999. Ljusdal - Oviken. s 9 ff
Referens <itemDescription>
 • Lindqvist G, 1958. Senmedeltida altarskåp från Bryssel och Antwerpen i Sverige Opubl lic-avh vid Stockholms universitet. s 135 ff
Referens <itemDescription>
 • Roosval J, 1933. Retables d´origine néerlandaise dans les pays nordiques Revue belge d´Archéologie et d´Histoire de l´Art 3. s 145
Event <context>
 • Brukad i Ljusdal, Ljusdal, Ljusdal, Hälsingland, Gävleborg.
 • Tillverkad 1500 - 1525 av Antwerpenverkstad.
Material<itemMaterial>
ek
Keywords <itemKeyWord>
 • Dismas
 • Gestus
 • Jesus
 • Johannes
 • Kristus
 • Longinus
 • Maria
 • Marie klagan
 • apostel
 • barndomshistorien
 • passionshistorien
 • pietà
 • rövare
 • soldat
Measurements <itemMeasurement>
 • Höjd: 2650 mm.
 • Bredd: 2080 mm.
Motif <itemMotiveWord>
 • Antwerpens stämpel
 • Getsemane
 • Getsemane, Kristus ber
 • Getsemane, den sovande Petrus
 • Golgata
 • Golgata, Kristus
 • Golgata, Kristus och rövarna
 • Golgata, Maria och Johannes
 • Jesu födelse
 • Marie förmälning
 • begråtandet
 • begråtandet, Maria Magdalena
 • begråtandet, man med törnekronan
 • fottvagningen
 • frambärandet i templet
 • helhet
 • heliga tre kungars tillbedjan
 • nattvarden
 • nattvarden, Kristus och Judas
 • nattvarden, apostlar
Typ<itemName>
altarskåp
Subject <subject>
 • Art
Classifikation <itemClassName>
 • altarskåp
Objektidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data