Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Kondition: barnets underarmar och fötter bortbrutna, Marias fingrar skadade, hennes huvud skuret som en separat del med markerad skarv. Färg: färg och kredering starkt flagnande. Gåva till Nordiska museet 1884.
Event <context>
  • Tillverkad .
  • Undersökt/Insamlat .
Measurements <itemMeasurement>
  • antal: 1
  • 1230
  • 1230
Classification<itemName>
Classifikation <itemClassName>
Collection <collection>
<itemNumber>
<itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data