DR IK241,1, Eskatorp

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 400 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 650 e.kr
Type of object <itemType> Object
Härad <itemDescription>
Materialbeskrivning <itemDescription>
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Anteckningar <itemDescription>
  • Bytt signum till DR IK241,1
Anteckningar <itemDescription>
  • Slagen med samma stämpel som DR IK241,2.
Ursprunglig plats <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Eskatorp, Fjärås socken, Kungsbacka, Halland, Halland, Sweden.
  • Skapad 400 e.kr - 650 e.kr .
Material<itemMaterial>
metall
guld
Keywords <itemKeyWord>
  • brakteat
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
Plats<itemName>
Eskatorp
Brakteattyp <itemSpecification>
Signum2 <itemNumber>
Alternativt signum <itemNumber>
Tidigare signum <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data